Ulaşım kartlarından kesinti yapılmasına karşı başvurularımız


Adalet Bakanlığının Ankar,İstanbul ve İzmir'deki birimlerinde görev yapan personellerin ulaşım kartlarına yüklenen tutarlardan; idari izinli sayıldığı günler için kesinti yapılması kararının kaldırılması için Cumurbaşkanlığı ile Adalet Bakanlığına yazılı başvuru yapılmıştır.

Başvurularda;

COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirleri içeren 2020/4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’ndeki hükümlere uygun olarak; COVID-19 salgının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla, bu salgınla mücadeleyi ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetleri zafiyete uğratmayacak ve kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde, kamu kurum ve kuruluşlarında ihtiyacı karşılayacak kadar asgari sayıda personel bulundurularak, uzaktan çalışma, dönüşümlü ve esnek çalışma gibi yöntemler uygulanmıştır. Bu yöntemler kapsamında kısmi sayıda personel ile kamu hizmetlerinin yürütülmesi sağlanmıştır.
Uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar ile kronik rahatsızlığı bulunan kamu çalışanları idari izinli sayılmış, ayrıca idari izinli sayılan kamu çalışanlarının mali ve sosyal haklarının saklı tutulacağı, belirtilmiştir.

Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı’nca merkez ve taşra birimlerine gönderilen 01/07/2020 tarihli 31504619-E.367/4045 sayılı yazıda; Cumhurbaşkanlığı genelgesi uyarınca, dönüşümlü ve esnek çalışmaya geçildiği, kronik rahatsızlığı olanların idari izinli sayılarak, diğer personelin nöbet sistemi usulüyle çalıştıkları, ifade edilmektedir.

Yazıda; bu uygulamaya istinaden Ankara, İstanbul ve İzmir illerindeki Adli ve İdari Yargı Birimleri, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Adli Tıp Kurumu Başkanlıklarında görevli personele (hakim-savcı ve 4/D’li personel hariç) sunulan taşıma servis hizmeti için personelin elektronik ulaşım kartına yüklenen miktardan, esnek çalışma döneminde mesaiye gelinmeyen günler için kesinti yapılması uygun görülmüştür, denilmektedir.
Sayın Cumhurbaşkanımızın onayı ile yürürlüğe konulan genelgeye aykırı olduğunu düşündüğümüz, adliyelerdeki iş yoğunluğuna rağmen görevini özverili bir şekilde yürüten personelin moral motivasyonunu olumsuz etkileyeceğine inandığımız söz konusu yazıda belirtilen, göreve gelinmeyen günlere ilişkin ulaşım kartlarında kesinti yapılması uygulamasının durdurulması,
Eklenme : 26 Temmuz 2020

Bu habere ekli dosya bulunmamaktadır

Facebook'ta Paylaş
Adres : GMK Bulvarı 40/2 Kat 2 Maltepe / ANKARA - Telefon : G.Bşk:05445516454 - Faks : (0312)2290326